Silvestica har förvärvat 5 189 hektar skogsmark i Finland

Silvestica Green Forest Finland Oy har under april och maj månad 2020 förvärvat 21 skogsfastigheter med totalt 5 189 hektar skogsmark. Silvestica äger nu ca 40 000 hektar skogsmark belägna i regionerna Kajaani, Savolax, Lappland och Österbotten i norra och mellersta Finland. Den nya skogsfastigheterna inkluderas i de FSC- och PEFC certifieringsavtal som Silvestica ingått…

Silvestica har förvärvat 3 131 hektar skogsmark i Lettland

Silvestica Green Forest Latvia har förvärvat skogsfastigheter med totalt 3131 hektar skogsmark under april och maj månad 2020. Silvestica äger skogsfastigheter över hela Lettland totalt ca 11 600 hektar med en koncentration till de norra och centrala delarna. Skogsinnehavet förvaltas av det svenska förvaltningsföretaget Skogsutveckling Syd AB, Latvijas filiale. Skogarna FSC- certifieras genom anslutning till…

Silvestica har förvärvat 2 656 hektar skogsmark i Finland

Silvestica Green Forest Finland Oy har under första kvartalet 2020 förvärvat 17 skogsfastigheter med totalt 2 656 hektar skogsmark. Silvestica äger nu ca 34 000 hektar skogsmark belägna i regionerna Kajaani, Savolax och Österbotten i  mellersta Finland. Den nya skogsfastigheterna inkluderas i de FSC- och PEFC certifieringsavtal som Silvestica ingått med Carelia Forests och Sustainable Forest…

Silvestica har förvärvat 1004 hektar skogsmark i Lettland

Silvestica Green Forest Latvia har förvärvat 26 skogsfastigheter med totalt 1004 hektar skogsmark under första kvartalet 2020. Silvestica äger skogsfastigheter över hela Lettland totalt ca 8500 hektar med en koncentration till de centrala delarna. Skogsinnehavet förvaltas av det svenska förvaltningsföretaget Skogsutveckling Syd AB, Latvijas filiale. Skogarna FSC- certifieras genom anslutning till Skogsutveckling Syd Latvijas filiales…

Silvestica Green Forest är fulltecknad. Investerarnas åtagande uppgår till 5 miljarder SEK.

Sedan starten av Silvestica Green Forest sommaren 2017, har verksamheten utvecklats snabbare än planerat och vid årsskiftet uppgick de sammanlagda investeringarna till ca 1 600 MSEK fördelat på 54 000 hektar. Som följd av den snabba investeringstakten blev det aktuellt med ett utökat åtagande från investerarna. Responsen från samtliga var mycket positiv och strax före…

Silvestica förvärvar ytterligare 2 211 hektar skogsmark i Finland.

Silvestica Green Forest Finland Oy har förvärvat 2 211 hektar skogsmark av Rumo Gemensamhetsskog (allmänning) i Valtimo mellersta Finland. Det är den största enskilda skogsfastigheten som Silvestica förvärvat i Finland. Silvestica äger nu ca 31 000 hektar skogsmark belägna i regionerna Kajaani och Österbotten i mellersta Finland. Den nya skogsfastigheten inkluderas i de FSC- och…

Silvestica förvärvar bolag med 4300 hektar skog och mark i Litauen som blir dotterbolag under Silvestica Green Forest Lithuania, UAB.

Silvestica har förvärvat de litauiska aktiebolagen Aukstasile och Aukstagire av INVL Baltic Forest Fund. Bolagen äger skogsfastigheter över hela Litauen med en koncentration till de södra och östra delarna av landet. Skogsinnehavet kommer att förvaltas av de litauiska förvaltnings-företagen Investiju Partnerai och Sustenera. Skogarna FSC- certifieras genom anslutning till Darnus Miskai gruppcertifieringsparaply för FSC- och…

Silvestica förvärvar bolag med 3620 hektar skog och mark i Lettland som blir dotterbolag under Silvestica Green Forest Latvia, SIA.

Silvestica har förvärvat det lettiska aktiebolaget SIA Bio Agro. Bolaget äger skogsfastigheter över hela Lettland med en koncentration till de centrala delarna. Skogsinnehavet kommer att förvaltas av det svenska förvaltnings-företaget Skogsutveckling Syd AB, Latvijas filiale. Skogarna FSC- certifieras genom anslutning till Skogsutveckling Syd Latvijas filiales gruppcertifieringsparaply för FSC- och PEFC i Lettland .

Silvestica förvärvar 1208 hektar skogsmark i Sverige

Silvestica Green Forest Sverige AB har tecknat kontrakt med WWF om att förvärva 1208 hektar skogsmark i Torsby kommun, Värmland. Det är Silvesticas första förvärv i Sverige och ägandet kommer att ligga i ett nybildat dotterbolag inom Silvestica-koncernen. Skogarna kommer att FSC- och PEFC certifieras inom ramen för ett svenskt gruppcertifieringsparaply. WWFs pressrelease: www.wwf.se/pressmeddelande/wwf-saljer-del-av-skogsarv-3426593/