Silvestica har förvärvat 5 189 hektar skogsmark i Finland

Silvestica Green Forest Finland Oy har under april och maj månad 2020 förvärvat 21 skogsfastigheter med totalt 5 189 hektar skogsmark. Silvestica äger nu ca 40 000 hektar skogsmark belägna i regionerna Kajaani, Savolax, Lappland och Österbotten i norra och mellersta Finland. Den nya skogsfastigheterna inkluderas i de FSC- och PEFC certifieringsavtal som Silvestica ingått…