Silvestica har förvärvat 2 656 hektar skogsmark i Finland

Silvestica Green Forest Finland Oy har under första kvartalet 2020 förvärvat 17 skogsfastigheter med totalt 2 656 hektar skogsmark. Silvestica äger nu ca 34 000 hektar skogsmark belägna i regionerna Kajaani, Savolax och Österbotten i  mellersta Finland. Den nya skogsfastigheterna inkluderas i de FSC- och PEFC certifieringsavtal som Silvestica ingått med Carelia Forests och Sustainable Forest…