Silvestica har förvärvat 3 131 hektar skogsmark i Lettland

Silvestica Green Forest Latvia har förvärvat skogsfastigheter med totalt 3131 hektar skogsmark under april och maj månad 2020. Silvestica äger skogsfastigheter över hela Lettland totalt ca 11 600 hektar med en koncentration till de norra och centrala delarna. Skogsinnehavet förvaltas av det svenska förvaltningsföretaget Skogsutveckling Syd AB, Latvijas filiale. Skogarna FSC- certifieras genom anslutning till…