Silvestica har förvärvat 1004 hektar skogsmark i Lettland

Silvestica Green Forest Latvia har förvärvat 26 skogsfastigheter med totalt 1004 hektar skogsmark under första kvartalet 2020. Silvestica äger skogsfastigheter över hela Lettland totalt ca 8500 hektar med en koncentration till de centrala delarna. Skogsinnehavet förvaltas av det svenska förvaltningsföretaget Skogsutveckling Syd AB, Latvijas filiale. Skogarna FSC- certifieras genom anslutning till Skogsutveckling Syd Latvijas filiales…