Silvestica förvärvar ytterligare 2 211 hektar skogsmark i Finland.

Silvestica Green Forest Finland Oy har förvärvat 2 211 hektar skogsmark av Rumo Gemensamhetsskog (allmänning) i Valtimo mellersta Finland. Det är den största enskilda skogsfastigheten som Silvestica förvärvat i Finland. Silvestica äger nu ca 31 000 hektar skogsmark belägna i regionerna Kajaani och Österbotten i mellersta Finland. Den nya skogsfastigheten inkluderas i de FSC- och…