Silvestica Green Forest arrenderar ut skogsmark till gigantisk solcellspark i Halland

Ilmatar Solar påbörjar nu projekteringen av Nordeuropas största solcellspark vid Tönnersjöheden utanför Halmstad i Hallands län. Ett långsiktigt arrendeavtal är tecknat med Silvestica Green Forest Sverige AB som möjliggör byggandet av över 450 megawatt solenergi. Pressmeddelande Ilmatar Solar 2022-08-29 – Ilmatar Solar bygger Nordeuropas största solpark (Swedish) Press release Ilmatar Solar 2022-08-29 – Ilmatar Solar…

Hållbar skogsförvaltning – en del av den cirkulära ekonomin

Skogsbruk är en av Sveriges viktigaste näringsgrenar. Tillgången på skog är god men det gäller att förvalta denna råvaruresurs på rätt sätt. Det gör man genom en hållbar och långsiktig skogsförvaltning. Något som bidrar till en utveckling av skogen och motverkar klimatförändringen eftersom skogsbruket är en betydande leverantör av koldioxidinbindning… Läs hela artikeln här »…

Silvestica har förvärvat 5200 hektar skogsmark i Sverige

Silvestica Green Forest Sverige AB har ingått avtal med Stora Enso Skog att förvärva 5 200 hektar skogsmark med tillträde 27 januari 2021. Ett antal mindre fastigheter om totalt 1400 hektar säljs vidare till lokala köpare. Silvestica behåller därmed de största fastigheterna omfattande ca 3 800 hektar. Skogarna är belägna i södra Halland i Laholms,…

Silvestica har förvärvat 40 000 hektar skogsmark i Sverige

Silvestica Green Forest Sverige AB har ingått avtal med Norra Skog att förvärva 40 000 hektar skogsmark med tillträde 16 december. Skogarna är belägna i Norrbottens-, Västerbottens- och Västernorrlands kustland samt i Jämtland. Förvaltningsavtal ingås med Norra Skog som i samarbete med CRK Forest Management kommer att utveckla skogsbruket för maximera den långsiktiga värdeuppbyggnaden. Den nya…

Skogsfonden Silvestica Green Forest ökar innehavet i Sverige – förvärvar 40 000 hektar från Norra Skog

Sedan etableringen av skogsfonden Silvestica Green Forest sommaren 2017 har verksamheten vuxit snabbt. Den 30 september i år uppgick de sammanlagda investeringarna till ca 2 500 MSEK kronor fördelat på drygt 70 000 hektar i Finland, Lettland, Litauen och en mindre del i Sverige. Fonden ökar nu sitt svenska markinnehav genom förvärv av flera dotterbolag…

Silvestica förvärvar 338 hektar skogsmark i Sverige

Silvestica Green Forest Sverige AB har tecknat kontrakt med WWF om att förvärva 338 hektar skogsmark i Torsby kommun, Värmland. Det är Silvesticas tredje förvärv i Sverige och ägandet kommer att ligga i dotterbolaget Silvestica Green Forest Sverige AB. Skogarna kommer att FSC- och PEFC-certifieras inom ramen för  ProSilvas gruppcertifieringsparaply.

Silvestica har förvärvat 5 189 hektar skogsmark i Finland

Silvestica Green Forest Finland Oy har under april och maj månad 2020 förvärvat 21 skogsfastigheter med totalt 5 189 hektar skogsmark. Silvestica äger nu ca 40 000 hektar skogsmark belägna i regionerna Kajaani, Savolax, Lappland och Österbotten i norra och mellersta Finland. Den nya skogsfastigheterna inkluderas i de FSC- och PEFC certifieringsavtal som Silvestica ingått…

Silvestica har förvärvat 3 131 hektar skogsmark i Lettland

Silvestica Green Forest Latvia har förvärvat skogsfastigheter med totalt 3131 hektar skogsmark under april och maj månad 2020. Silvestica äger skogsfastigheter över hela Lettland totalt ca 11 600 hektar med en koncentration till de norra och centrala delarna. Skogsinnehavet förvaltas av det svenska förvaltningsföretaget Skogsutveckling Syd AB, Latvijas filiale. Skogarna FSC- certifieras genom anslutning till…