Silvestica förvärvar 2345 hektar skogsmark i Finland

Silvestica Green Forest Finland Oy har förvärvat 2345 skogsmark av UPM i mellersta Finland. Det är det andra förvärvet under 2017 som genomförts med UPM. Silvestica äger nu 9222 hektar skogsmark belägna i regionen runt staden Kajaani. Dessutom har parterna sedan tidigare ingått ett långsiktigt virkes- och skogsbruksavtal, vilket nu också omfattar de nya fastigheterna.…

Pressmeddelande 2017-12-01

Silvestica Green Forest AB – en svensk skogsfond för institutionella placerare. Intresset för skog och skogsindustri har de senaste åren ökat kraftigt och förväntningarna på framtiden är starka. Investeringstakten i produktionsanläggningar runt Östersjön är mycket hög och efterfrågan på råvara förväntas stiga kraftigt under de kommande åren. Tillsammans med skogens ökande betydelse som en del…

Ekonomi- och IT-chef rekryterad

CRK har anställt Roland Persson som Ekonomi och IT chef för Silvestica och CRK med start från 1 november. Roland Persson kommer från motsvarande befattning på Sydved AB. Sydved AB svarar för virkesförsörjning till skogsindustrier i södra Sverige och omsätter 3 miljarder kronor.

Forestcontroller rekryterad

CRK har anlitat skogsförvaltare Henrik Söderberg som Forestcontroller för Silvestica med start från 1 augusti. Henrik Söderberg driver egen verksamhet som skogsförvaltare i mellersta Sverige. Henrik S. ansvarar för fältkontrollen av skogsprospekt samt som beställare av skogsbrukstjänster till Silvesticas skogsinnehav.