Silvestica förvärvar 338 hektar skogsmark i Sverige

Silvestica Green Forest Sverige AB har tecknat kontrakt med WWF om att förvärva 338 hektar skogsmark i Torsby kommun, Värmland. Det är Silvesticas tredje förvärv i Sverige och ägandet kommer att ligga i dotterbolaget Silvestica Green Forest Sverige AB. Skogarna kommer att FSC- och PEFC-certifieras inom ramen för  ProSilvas gruppcertifieringsparaply.