SKOG – EN INVESTERING FÖR FRAMTIDEN

Att förvärva skogsmark innebär att investera i samhällets gröna omställning, där skogen kommer att spela en viktig roll. Skog är en långsiktig investering där noggrann förvaltning kan göra stor skillnad över tid. SEB och CRK Forest Management har tillsammans grundat skogsbolagen Silvestica som i dag består av 120 000 hektar produktiv skogsmark i Sverige, Finland och…

NY ORDFÖRANDE – SILVESTICA GREEN FOREST – JANUARI 2024

Onsdagen den 17 januari 2024 tillträdde Hannele Arvonen sina nya uppdrag som ordförande för de bägge väl etablerade skogsfonderna, Silvestica Green Forest. Fondernas markinnehav uppgår i dagsläget till totalt ca 140 000 ha fördelat på Sverige, Finland samt de tre Baltiska länderna, Estland, Lettland och Litauen. Hannele Arvonen har en gedigen skoglig bakgrund med flera…

Silvestica Green Forest arrenderar ut skogsmark till gigantisk solcellspark i Halland

Ilmatar Solar påbörjar nu projekteringen av Nordeuropas största solcellspark vid Tönnersjöheden utanför Halmstad i Hallands län. Ett långsiktigt arrendeavtal är tecknat med Silvestica Green Forest Sverige AB som möjliggör byggandet av över 450 megawatt solenergi. Pressmeddelande Ilmatar Solar 2022-08-29 – Ilmatar Solar bygger Nordeuropas största solpark (Swedish) Press release Ilmatar Solar 2022-08-29 – Ilmatar Solar…

Hållbar skogsförvaltning – en del av den cirkulära ekonomin

Skogsbruk är en av Sveriges viktigaste näringsgrenar. Tillgången på skog är god men det gäller att förvalta denna råvaruresurs på rätt sätt. Det gör man genom en hållbar och långsiktig skogsförvaltning. Något som bidrar till en utveckling av skogen och motverkar klimatförändringen eftersom skogsbruket är en betydande leverantör av koldioxidinbindning… Läs hela artikeln här »…

Silvestica har förvärvat 5200 hektar skogsmark i Sverige

Silvestica Green Forest Sverige AB har ingått avtal med Stora Enso Skog att förvärva 5 200 hektar skogsmark med tillträde 27 januari 2021. Ett antal mindre fastigheter om totalt 1400 hektar säljs vidare till lokala köpare. Silvestica behåller därmed de största fastigheterna omfattande ca 3 800 hektar. Skogarna är belägna i södra Halland i Laholms,…

Silvestica har förvärvat 40 000 hektar skogsmark i Sverige

Silvestica Green Forest Sverige AB har ingått avtal med Norra Skog att förvärva 40 000 hektar skogsmark med tillträde 16 december. Skogarna är belägna i Norrbottens-, Västerbottens- och Västernorrlands kustland samt i Jämtland. Förvaltningsavtal ingås med Norra Skog som i samarbete med CRK Forest Management kommer att utveckla skogsbruket för maximera den långsiktiga värdeuppbyggnaden. Den nya…

Skogsfonden Silvestica Green Forest ökar innehavet i Sverige – förvärvar 40 000 hektar från Norra Skog

Sedan etableringen av skogsfonden Silvestica Green Forest sommaren 2017 har verksamheten vuxit snabbt. Den 30 september i år uppgick de sammanlagda investeringarna till ca 2 500 MSEK kronor fördelat på drygt 70 000 hektar i Finland, Lettland, Litauen och en mindre del i Sverige. Fonden ökar nu sitt svenska markinnehav genom förvärv av flera dotterbolag…