Ekonomi- och IT-chef rekryterad

CRK har anställt Roland Persson som Ekonomi och IT chef för Silvestica och CRK med start från 1 november. Roland Persson kommer från motsvarande befattning på Sydved AB. Sydved AB svarar för virkesförsörjning till skogsindustrier i södra Sverige och omsätter 3 miljarder kronor.