Forestcontroller rekryterad

CRK har anlitat skogsförvaltare Henrik Söderberg som Forestcontroller för Silvestica med start från 1 augusti.

Henrik Söderberg driver egen verksamhet som skogsförvaltare i mellersta Sverige.

Henrik S. ansvarar för fältkontrollen av skogsprospekt samt som beställare av skogsbrukstjänster till Silvesticas skogsinnehav.