NY ORDFÖRANDE – SILVESTICA GREEN FOREST – JANUARI 2024

Onsdagen den 17 januari 2024 tillträdde Hannele Arvonen sina nya uppdrag som ordförande för de bägge väl etablerade skogsfonderna, Silvestica Green Forest. Fondernas markinnehav uppgår i dagsläget till totalt ca 140 000 ha fördelat på Sverige, Finland samt de tre Baltiska länderna, Estland, Lettland och Litauen. Hannele Arvonen har en gedigen skoglig bakgrund med flera…