Silvestica förvärvar 338 hektar skogsmark i Sverige

Silvestica Green Forest Sverige AB har tecknat kontrakt med WWF om att förvärva 338 hektar skogsmark i Torsby kommun, Värmland. Det är Silvesticas tredje förvärv i Sverige och ägandet kommer att ligga i dotterbolaget Silvestica Green Forest Sverige AB. Skogarna kommer att FSC- och PEFC-certifieras inom ramen för  ProSilvas gruppcertifieringsparaply.

Silvestica har förvärvat 5 189 hektar skogsmark i Finland

Silvestica Green Forest Finland Oy har under april och maj månad 2020 förvärvat 21 skogsfastigheter med totalt 5 189 hektar skogsmark. Silvestica äger nu ca 40 000 hektar skogsmark belägna i regionerna Kajaani, Savolax, Lappland och Österbotten i norra och mellersta Finland. Den nya skogsfastigheterna inkluderas i de FSC- och PEFC certifieringsavtal som Silvestica ingått…

Silvestica har förvärvat 3 131 hektar skogsmark i Lettland

Silvestica Green Forest Latvia har förvärvat skogsfastigheter med totalt 3131 hektar skogsmark under april och maj månad 2020. Silvestica äger skogsfastigheter över hela Lettland totalt ca 11 600 hektar med en koncentration till de norra och centrala delarna. Skogsinnehavet förvaltas av det svenska förvaltningsföretaget Skogsutveckling Syd AB, Latvijas filiale. Skogarna FSC- certifieras genom anslutning till…