Silvestica förvärvar ytterligare 2 211 hektar skogsmark i Finland.

Silvestica Green Forest Finland Oy har förvärvat 2 211 hektar skogsmark av Rumo Gemensamhetsskog (allmänning) i Valtimo mellersta Finland. Det är den största enskilda skogsfastigheten som Silvestica förvärvat i Finland. Silvestica äger nu ca 31 000 hektar skogsmark belägna i regionerna Kajaani och Österbotten i mellersta Finland. Den nya skogsfastigheten inkluderas i de FSC- och…

Silvestica förvärvar bolag med 4300 hektar skog och mark i Litauen som blir dotterbolag under Silvestica Green Forest Lithuania, UAB.

Silvestica har förvärvat de litauiska aktiebolagen Aukstasile och Aukstagire av INVL Baltic Forest Fund. Bolagen äger skogsfastigheter över hela Litauen med en koncentration till de södra och östra delarna av landet. Skogsinnehavet kommer att förvaltas av de litauiska förvaltnings-företagen Investiju Partnerai och Sustenera. Skogarna FSC- certifieras genom anslutning till Darnus Miskai gruppcertifieringsparaply för FSC- och…

Silvestica förvärvar bolag med 3620 hektar skog och mark i Lettland som blir dotterbolag under Silvestica Green Forest Latvia, SIA.

Silvestica har förvärvat det lettiska aktiebolaget SIA Bio Agro. Bolaget äger skogsfastigheter över hela Lettland med en koncentration till de centrala delarna. Skogsinnehavet kommer att förvaltas av det svenska förvaltnings-företaget Skogsutveckling Syd AB, Latvijas filiale. Skogarna FSC- certifieras genom anslutning till Skogsutveckling Syd Latvijas filiales gruppcertifieringsparaply för FSC- och PEFC i Lettland .

Silvestica förvärvar 1208 hektar skogsmark i Sverige

Silvestica Green Forest Sverige AB har tecknat kontrakt med WWF om att förvärva 1208 hektar skogsmark i Torsby kommun, Värmland. Det är Silvesticas första förvärv i Sverige och ägandet kommer att ligga i ett nybildat dotterbolag inom Silvestica-koncernen. Skogarna kommer att FSC- och PEFC certifieras inom ramen för ett svenskt gruppcertifieringsparaply. WWFs pressrelease: www.wwf.se/pressmeddelande/wwf-saljer-del-av-skogsarv-3426593/

Silvestica ingår avtal om vindkraftsetablering

Silvestica Green Forest Finland Oy har ingått ett avtal med ABO Wind Oy om att etablera en vindkraftspark på Silvesticas marker söder om Kajaani. Projektet har nyligen inletts med tillståndsansökningar och lokala samråd. Om allt löper enligt plan kan byggnationen av vindkraftverken påbörjas 2021.

Baltikumansvarig rekryterad

CRK har anlitat jägmästare Mattias Carlsson som ansvarig för anskaffning av skogsmark i Estland, Lettland och Litauen med start från 1 april. Mattias Carlsson har lång erfarenhet av skoglig verksamhet i Baltikum och har bland annat medverkat i uppbyggandet av IKEAs skogsinnehav. Mattias C. ansvarar för inköp av skogsfastigheter och skogsägande bolag samt leder de…

Silvestica utvecklar fritidsfastigheter i Finland

I Norra Finland, i Kainuu-provinsen, finns vidsträckta skogar med unika möjligheter till jakt och friluftsliv. Här har Silvestica Green Forest förvärvat ett betydande markområde där vi förädlar och säljer fritidstomter under varumärket Silvestica Estates. Vi erbjuder nordiska och internationella kunder möjligheten att förvärva sjönära naturtomter på upp till 1,5 hektar i ett av Finlands mest omtyckta…

Silvestica har förvärvat ca 1200 hektar skogsmark i Litauen

Silvestica har under februari förvärvat fastighetspaket av Interskog och Timbex samt av en svensk investerare det litauiska aktiebolaget UAB Lutina, tillsammans ca 1200 hektar skogsmark. De talldominerade skogarna är belägna huvudsakligen i södra och östra Litauen. Silvesticas innehav i Litauen uppgår nu till ca 2 700 hektar. Skogsinnehavet förvaltas av ett litauiskt förvaltningsföretag Investiciju partnerai.…