Silvestica förvärvar ytterligare 2 211 hektar skogsmark i Finland.

Silvestica Green Forest Finland Oy har förvärvat 2 211 hektar skogsmark av Rumo Gemensamhetsskog (allmänning) i Valtimo mellersta Finland. Det är den största enskilda skogsfastigheten som Silvestica förvärvat i Finland. Silvestica äger nu ca 31 000 hektar skogsmark belägna i regionerna Kajaani och Österbotten i mellersta Finland. Den nya skogsfastigheten inkluderas i de FSC- och…

Silvestica förvärvar bolag med 4300 hektar skog och mark i Litauen som blir dotterbolag under Silvestica Green Forest Lithuania, UAB.

Silvestica har förvärvat de litauiska aktiebolagen Aukstasile och Aukstagire av INVL Baltic Forest Fund. Bolagen äger skogsfastigheter över hela Litauen med en koncentration till de södra och östra delarna av landet. Skogsinnehavet kommer att förvaltas av de litauiska förvaltnings-företagen Investiju Partnerai och Sustenera. Skogarna FSC- certifieras genom anslutning till Darnus Miskai gruppcertifieringsparaply för FSC- och…