Silvestica förvärvar 1208 hektar skogsmark i Sverige

Silvestica Green Forest Sverige AB har tecknat kontrakt med WWF om att förvärva 1208 hektar skogsmark i Torsby kommun, Värmland.
Det är Silvesticas första förvärv i Sverige och ägandet kommer att ligga i ett nybildat dotterbolag inom Silvestica-koncernen.
Skogarna kommer att FSC- och PEFC certifieras inom ramen för ett svenskt gruppcertifieringsparaply.

WWFs pressrelease: www.wwf.se/pressmeddelande/wwf-saljer-del-av-skogsarv-3426593/

Silvestica ingår avtal om vindkraftsetablering

Silvestica Green Forest Finland Oy har ingått ett avtal med ABO Wind Oy om att etablera en vindkraftspark på Silvesticas marker söder om Kajaani.

Projektet har nyligen inletts med tillståndsansökningar och lokala samråd. Om allt löper enligt plan kan byggnationen av vindkraftverken påbörjas 2021.

Baltikumansvarig rekryterad

CRK har anlitat jägmästare Mattias Carlsson som ansvarig för anskaffning av skogsmark i Estland, Lettland och Litauen med start från 1 april. Mattias Carlsson har lång erfarenhet av skoglig verksamhet i Baltikum och har bland annat medverkat i uppbyggandet av IKEAs skogsinnehav. Mattias C. ansvarar för inköp av skogsfastigheter och skogsägande bolag samt leder de…

Silvestica utvecklar fritidsfastigheter i Finland

I Norra Finland, i Kainuu-provinsen, finns vidsträckta skogar med unika möjligheter till jakt och friluftsliv. Här har Silvestica Green Forest förvärvat ett betydande markområde där vi förädlar och säljer fritidstomter under varumärket Silvestica Estates. Vi erbjuder nordiska och internationella kunder möjligheten att förvärva sjönära naturtomter på upp till 1,5 hektar i ett av Finlands mest omtyckta…

Silvestica har förvärvat ca 1200 hektar skogsmark i Litauen

Silvestica har under februari förvärvat fastighetspaket av Interskog och Timbex samt av en svensk investerare det litauiska aktiebolaget UAB Lutina, tillsammans ca 1200 hektar skogsmark. De talldominerade skogarna är belägna huvudsakligen i södra och östra Litauen. Silvesticas innehav i Litauen uppgår nu till ca 2 700 hektar. Skogsinnehavet förvaltas av ett litauiskt förvaltningsföretag Investiciju partnerai.…

Silvestica förvärvar bolag med 1500 hektar skog och mark i Lettland och etablerar dotterbolaget Silvestica Green Forest Latvia, SIA

Silvestica har förvärvat det lettiska aktiebolaget SIA Nakotnes Mezs av en svensk investerare. Bolaget äger skogsfastigheter med en del jordbruksmark i mellersta Lettland norr om Madona. Silvestica etablerar det lettiska dotterbolaget Silvestica Green Forest Latvia, SIA vilket omfattar de lettiska skogsinnehaven. Skogsinnehavet förvaltas av det svenska förvaltningsföretaget Skogsutveckling Syd AB som sedan 2013 har en…

Silvestica förvärvar bolag med 550 hektar skogsmark i Litauen

Silvestica har förvärvat det litauiska aktiebolaget UAB Ramelis av en svensk investerare. Bolaget äger skogsfastigheter i sydöstra Litauen. De talldominerade skogarna är belägna i samma område som Silvesticas övriga skogsinnehav i Litauen, vilket nu uppgår till ca 1 500 hektar. Skogsinnehavet förvaltas av ett litauiskt förvaltningsföretag Investiciju partnerai. Skogarna kommer att anslutas under befintligt FSC-gruppcertifieringsparaply…