Silvestica förvärvar bolag med 3620 hektar skog och mark i Lettland som blir dotterbolag under Silvestica Green Forest Latvia, SIA.

Silvestica har förvärvat det lettiska aktiebolaget SIA Bio Agro. Bolaget äger skogsfastigheter över hela Lettland med en koncentration till de centrala delarna. Skogsinnehavet kommer att förvaltas av det svenska förvaltnings-företaget Skogsutveckling Syd AB, Latvijas filiale. Skogarna FSC- certifieras genom anslutning till Skogsutveckling Syd Latvijas filiales gruppcertifieringsparaply för FSC- och PEFC i Lettland .