Silvestica ingår avtal om vindkraftsetablering

Silvestica Green Forest Finland Oy har ingått ett avtal med ABO Wind Oy om att etablera en vindkraftspark på Silvesticas marker söder om Kajaani. Projektet har nyligen inletts med tillståndsansökningar och lokala samråd. Om allt löper enligt plan kan byggnationen av vindkraftverken påbörjas 2021.