Baltikumansvarig rekryterad

CRK har anlitat jägmästare Mattias Carlsson som ansvarig för anskaffning av skogsmark i Estland, Lettland och Litauen med start från 1 april. Mattias Carlsson har lång erfarenhet av skoglig verksamhet i Baltikum och har bland annat medverkat i uppbyggandet av IKEAs skogsinnehav. Mattias C. ansvarar för inköp av skogsfastigheter och skogsägande bolag samt leder de…

Silvestica utvecklar fritidsfastigheter i Finland

I Norra Finland, i Kainuu-provinsen, finns vidsträckta skogar med unika möjligheter till jakt och friluftsliv. Här har Silvestica Green Forest förvärvat ett betydande markområde där vi förädlar och säljer fritidstomter under varumärket Silvestica Estates. Vi erbjuder nordiska och internationella kunder möjligheten att förvärva sjönära naturtomter på upp till 1,5 hektar i ett av Finlands mest omtyckta…