Silvestica förvärvar bolag med 1500 hektar skog och mark i Lettland och etablerar dotterbolaget Silvestica Green Forest Latvia, SIA

Silvestica har förvärvat det lettiska aktiebolaget SIA Nakotnes Mezs av en svensk investerare. Bolaget äger skogsfastigheter med en del jordbruksmark i mellersta Lettland norr om Madona. Silvestica etablerar det lettiska dotterbolaget Silvestica Green Forest Latvia, SIA vilket omfattar de lettiska skogsinnehaven. Skogsinnehavet förvaltas av det svenska förvaltningsföretaget Skogsutveckling Syd AB som sedan 2013 har en…