Silvestica förvärvar bolag med 1500 hektar skog och mark i Lettland och etablerar dotterbolaget Silvestica Green Forest Latvia, SIA

Silvestica har förvärvat det lettiska aktiebolaget SIA Nakotnes Mezs av en svensk investerare. Bolaget äger skogsfastigheter med en del jordbruksmark i mellersta Lettland norr om Madona. Silvestica etablerar det lettiska dotterbolaget Silvestica Green Forest Latvia, SIA vilket omfattar de lettiska skogsinnehaven. Skogsinnehavet förvaltas av det svenska förvaltningsföretaget Skogsutveckling Syd AB som sedan 2013 har en…

Silvestica förvärvar bolag med 550 hektar skogsmark i Litauen

Silvestica har förvärvat det litauiska aktiebolaget UAB Ramelis av en svensk investerare. Bolaget äger skogsfastigheter i sydöstra Litauen. De talldominerade skogarna är belägna i samma område som Silvesticas övriga skogsinnehav i Litauen, vilket nu uppgår till ca 1 500 hektar. Skogsinnehavet förvaltas av ett litauiskt förvaltningsföretag Investiciju partnerai. Skogarna kommer att anslutas under befintligt FSC-gruppcertifieringsparaply…