Normunds Berzins

Normunds Berzins Förvärv skogsfastigheter – Baltikum E-post normunds.berzinscrkforest.se Telefon +371 2 93 72 735 Tillbaka

Nils Holmlund

Nils Holmlund Skoglig expert – Sverige och Finland E-post nils.holmlundforcap.se Telefon 073-065 50 48 2000–2005 Jobb inom handel och restaurang 2005–2010 Utbildning till Jägmästare, Sveriges Lantbruksuniversitet. Inriktning logistik och råvaruförsörjning 2010–2013 Produktionsledare Sveaskog 2013–2015 Säljare och affärsutvecklare Sveaskog. Försäljning timmer, massaved och biobränsle, med relaterad affärsutveckling. 2015–2021 Skogsinspektor Norra Skog. Virkesköp, rådgivning och projektledning. Tillbaka

Mattias Carlsson

Mattias Carlsson Landchef – Baltikum samt Hållbarhetschef E-post mattias.carlssoncrkforest.se Telefon 073-350 09 69 Education: Master of Science in Forestry (Jägmästare) PhD in Forestry (Skoglig Doktor) Main Positions: Head of Southern Swedish Forest Research Centre, Faculty of Forestry at SLU – Alnarp Sweden Responsible for a research and education organisation of about 50 people Global Wood…

Roger Johansson

Roger Johansson Landchef – Sverige och Finland E-post roger.johanssonforcap.se Telefon 070-686 18 22 1992-1997 Utbildning till jägmästare, Sveriges Lantbruksuniversitet. 2006-2008 Executive MBA-utbildning Handelshögskolan i Stockholm 1997 Skogsbrukstekniskt Centrum Vindeln, projektledare 1998-2001 Vida Group, produktions- och försäljningsansvarig sågverk och hyvlerier 2001-2004 Sveaskog, planeringsledare 2004-2008 Sveaskogs biträdande skogschef, chef för skogsstaben och övergripande planeringschef. 2008-2016 Sveaskogs marknads-…

Niklas Ringborg

Niklas Ringborg VD CRK E-post niklas.ringborgcrkforest.se Telefon 072-507 38 33 Landshypotek Bank AB. 2014-2022. Regionchef, Segmentsansvarig, Distriktschef, Skogsexpert inom finansiering. Skogslikviditet Sverige Ab. Ägare. Utvecklat och sålt skogskassaflödesmodeller till svenska banker. Elitidrottare 2001-2014. Elitskytt för svenska skeetlandslaget. Ingått i Sveriges Olympiska Kommittés topp och talangprogram. Tre SM guld. Jägmästare ( Master of science in forestry)…

Caesar Åfors
Caesar Åfors

Caesar Åfors Styrelseledamot, ägare E-post caesar.aforscrkforest.se Telefon 070-662 48 48 Ordförande i Länsförsäkringar Södermanland, styrelseledamot i Länsförsäkringar AB, Intea AB och Lansa AB. VD på konsultbasis för Torslanda Property Investment AB (publ) och Link Prop Investment AB (publ). Äger och driver 2 000 ha skog i Södermanland med omfattande verksamhet och 12 anställda. Olika befattningar…

Karl Danielsson
Karl Danielsson

Presstalesman

Karl Danielsson Ordförande, ägare E-post karl.danielssoncrkforest.se Telefon 070-648 23 03 Grundare och senior advisor Karl Danielsson Egendomar och Karl Danielsson Farm & Forest (förmedling och rådgivning för större jord- och skogsbruk i Sverige och Baltikum). Grundare och tidigare huvudägare i Areal (nr 2 i Sverige inom branschen). Äger och förvaltar 1 500 ha jord o…

Rickard Lehmann
Rickard Lehmann

Rickard Lehmann Senior Rådgivare, ägare E-post rickard.lehmanncrkforest.se Telefon 070-544 81 00 Skogsutveckling Syd AB (SUSAB), VD 2010-2017, expansion av förvaltningsverksamhet till nya geografier, start av filial i Lettland 2013. SUSAB förvaltar 75 000 hektar åt 58 uppdragsgivare, totalt förvaltat värde ca 5 miljarder kr. Sydved AB, Regionchef, ledning av 7 distrikt med 45 anställda och…