Silvestica utvecklar fritidsfastigheter i Finland

I Norra Finland, i Kainuu-provinsen, finns vidsträckta skogar med unika möjligheter till jakt och friluftsliv. Här har Silvestica Green Forest förvärvat ett betydande markområde där vi förädlar och säljer fritidstomter under varumärket Silvestica Estates. Vi erbjuder nordiska och internationella kunder möjligheten att förvärva sjönära naturtomter på upp till 1,5 hektar i ett av Finlands mest omtyckta…

Silvestica har förvärvat ca 1200 hektar skogsmark i Litauen

Silvestica har under februari förvärvat fastighetspaket av Interskog och Timbex samt av en svensk investerare det litauiska aktiebolaget UAB Lutina, tillsammans ca 1200 hektar skogsmark. De talldominerade skogarna är belägna huvudsakligen i södra och östra Litauen. Silvesticas innehav i Litauen uppgår nu till ca 2 700 hektar. Skogsinnehavet förvaltas av ett litauiskt förvaltningsföretag Investiciju partnerai.…

Silvestica förvärvar bolag med 1500 hektar skog och mark i Lettland och etablerar dotterbolaget Silvestica Green Forest Latvia, SIA

Silvestica har förvärvat det lettiska aktiebolaget SIA Nakotnes Mezs av en svensk investerare. Bolaget äger skogsfastigheter med en del jordbruksmark i mellersta Lettland norr om Madona. Silvestica etablerar det lettiska dotterbolaget Silvestica Green Forest Latvia, SIA vilket omfattar de lettiska skogsinnehaven. Skogsinnehavet förvaltas av det svenska förvaltningsföretaget Skogsutveckling Syd AB som sedan 2013 har en…

Silvestica förvärvar bolag med 550 hektar skogsmark i Litauen

Silvestica har förvärvat det litauiska aktiebolaget UAB Ramelis av en svensk investerare. Bolaget äger skogsfastigheter i sydöstra Litauen. De talldominerade skogarna är belägna i samma område som Silvesticas övriga skogsinnehav i Litauen, vilket nu uppgår till ca 1 500 hektar. Skogsinnehavet förvaltas av ett litauiskt förvaltningsföretag Investiciju partnerai. Skogarna kommer att anslutas under befintligt FSC-gruppcertifieringsparaply…

Silvestica förvärvar 2345 hektar skogsmark i Finland

Silvestica Green Forest Finland Oy har förvärvat 2345 skogsmark av UPM i mellersta Finland. Det är det andra förvärvet under 2017 som genomförts med UPM. Silvestica äger nu 9222 hektar skogsmark belägna i regionen runt staden Kajaani. Dessutom har parterna sedan tidigare ingått ett långsiktigt virkes- och skogsbruksavtal, vilket nu också omfattar de nya fastigheterna.…